HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Akif AKKUŞ

Akif AKKUŞ

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans :
Doktora : İstanbul Üniversitesi
Telefonu : (342) 2118080-1401
Odası : 106
E-Posta : akif.akkus@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğimini 1971 yılında İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümünde tamamlayan Akif Akkuş doktora eğitimini 1977 yılında yine İstanbul Üniversitesinde  “Devrez Çayı Vadisi Jeomorfolojisi” konulu çalışması ile  tamamlamıştır. 1982-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev alan Akif Akkuş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğtiim Fakültesinde 2012 -2015 yılları arasında dekanlık görevini üstlenmiştir.

Araştırma Konuları

Coğrafya, Bilim Tarihi, Etkili Okul Yönetimi ve Denetimi, Siyaset Bilimi ve Eğitim Politikaları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2006 Gülderen Gülaçar "Ereğli Çevresinin Coğrafi Etüdü" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
2 2004 Ahmet Yılmaz "3 Şubat 2002 Sultandağı Depreminin Öğrenciler ve öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
3 2002 Nülifer Hüseyinova, "Güneysınır İlçesinin Fiziki Coğrafyası" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
4 2001 Ali Meydan, "İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretimi Coğrafya Ünitelerinin İşlenişinde Laboratuar ve Görsel-İşitsel Materyal Kullanımının Öğrencilerin Niteliksel Gelişimine Etkisinin Değerlendirilmesi" Selçuk Univ., Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
5 1999 Abdurahman Dinç, "Akören ve Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikleri", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
6 1999 Emin Birlik, "İstanbul Boğazı 'nda denizyolu ve karayolu ulaşımı" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
7 1999 Mustafa Kayacık, "Çumra Güneyindeki Sahada Sulama Maksatlı Açılan Kuyuların Verimi ve Ekonomiye Katkıları" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
8 1998 Tahsin Tapur, "Eski Konya Gölü ve Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikler", Selçuk Üniversitesi, 1998.
9 1997 Ercan Ayyıldız, "Elbistan Havzası 'nın Fiziki Coğrafyası" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
10 1996 İbrahim Öner, "Çumra-Karadağ Arasının Fiziki Coğrafya Etüdü", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
11 1996 Caner Aladağ, "Çamardı İlçesinin Fiziki Coğrafyası",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
12 1996 Yücel Yüksel, "Hadim-Yerköprü Arasının Hidrojeolojisi ve Traverten Oluşukları",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
13 1995 Hasan Kara, "Sarayköy Ovasının Fiziki Coğrafyası",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
14 1993 Mustafa Özgün, "Simav Depresyonunun Fiziki Coğrafyası", Selçuk Üniversitesi, 1993

 

15 1993 Nadir Çomak, "Kırka Borakslarının Fiziki ve Ekonomik Coğrafyası", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
16 1992
Ahmet Uysal, "Seydişehir Boksit Yatakları ve Bölgenin Jeomorfolojik Özellikleri",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.
17 1991 Adnan Buldur, "Karaman-Konya Arasındaki Karstik Şekiller",  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
18 1991 İlksen Koçak, "Şarkikaraağaç Güneydoğusunda Karst Jeomorfolojisi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
19 1991 Abdulkadir Erkol,  "Karaman-Ayrancı Ovalarının Jeomorfolojik Yapısı ve Yer altı Su Durumu", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
20 1991 Orhan Helvacı, "Datça Yarımadasının Kıyı Morfolojisi ve Deniz Kirlenmesi",    Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
21 1990 Adnan Pınar, "Göksu Nehri Sol Mansabının Fiziki Coğrafyası",  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.
22 1990 Şerife Kaynar,   "1985 Yılında Konya'da Sıcaklık ve  Yağış Değerlerinin  Uzun Yıllar Ortalamasına Mukayesesi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2009 Abdurrahman Dinç, "Tarsus Çayı Havzasının Coğrafi Etüdü" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2 2009 İlker Eroğlu, "Yunt Dağı ve Çevresinin Coğrafi Etüdü" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
3 2004 Rahman Seferov, "Azerbaycan Nüfusunun Yapısal Özellikleri ve Eğitim Açısından Analizi" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
4 2004 Ali Meydan, "Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Ünitelerinin İşlenişinde Öğrenmeyi Öğrenme Stratajilerinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi''' Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
5 2003 Tahsin Tapur, "Anamur-Silifke Arası Kıyı Bölgesinin Coğrafi Etüdü''' Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
6 2003 Caner Aladağ, "Ortaöğretimde Coğrafya Öğretmeni Profili ve Öğretmen Görüşleri Işığında Müfredat Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği)" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
7 2002 Ayhan Akış, "GAP'ın Şanlıurfa ili Sosy o-Ekonomik Coğrafyasına Etkilerr Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
8 1998 İ. Koksal Arpaydın., "Menemen ve Çevresinin İklimi" Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2003 Tapur, T.- Akkuş, A., Anamur-Silifke Arası Kıyı Bölgesinde Arazi Kullanımı, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 15, Çizgi Kitabevi, 2003, Konya.

2 2002 Tapur, T. - Akkuş, A. Eski Konya Gölü ve Günümüzdeki İzleri,Sel. Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 14, Sayfa: 427-437, Konya. 2002.

3 1997 Akkuş, A. - Bozyiğit, R. Çakırdağ ve Çevresi'nin Jeomorfolojik Özellikleri, S.Ü.Eğt.Fak.Dergisi, Sayı: 8, S. 53-58, Konya, 1997. 

4 1992 Akkuş, A., Barz Ovasının Jeomorfolojik Özellikleri, II. Ulusal Coğr.Kongresi, İzmir, 1992.

5 1992 Akkuş, A.-Bozyiğit, R., Fethiye 'nin İklim Özellikleri, S.Ü.Eğt.Fak.Derg. Sayı: 6, Konya 1992.
6 1992 Akkuş, A. - Bozyiğit, R., Eşen Çayı Deltasının Jeomorfolojik Özellikleri, S.Ü.Eğt.Fak.Derg. Sayı: 6, S. 131-138, Konya, 1992.

7 1991 Akkuş, A., Kazımkarabekir Çevresinde Karst ve Karstik Şekiller, Uluslararası I. Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı Bildiri Özleri. Türkiye Jeomorfoloji Derneği Yayını, Sayfa 7, Ankara, 1991.

8 1989 Akkuş, A., Devrez Çayı Vadisi'nde Jeomorfolojik Problemler, S.Ü. Eğt.Fak.Derg.Sayı: 3, S.99-107, Konya, 1989.

9 1988 Akkuş, A., Trabzon Çevresinin Jeomorfolojisi, S.Ü. Eğt.Fak. Derg. Sayı:2, S.79-86, Konya, 1988

10 1987 Akkuş, A., Salda Gölü'nün Jeomorfolojisi, İ.Ü.Edb.Fak. Coğr.Böl. Coğr.Derg. Sayı: 2, S.109­116, İstanbul, 1986-87.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 1998 Akkuş, A., Genel Fiziki Coğrafya, Nobel Yayıncılık, Ankara, 1998.

2 1997 Akkuş, A., Harita Bilgisi. Öz Eğitim Yay. No: 1, Konya, 1995.

3 1995 Akkuş, A., Jeomorfolojiye Giriş. Öz Eğitim Yay. No: 2, Konya, 1995.

4 1995 Akkuş, A., Harita Bilgisi. Öz Eğitim Yay. No: 1, Konya, 1995.

5 1992 Akkuş, A., Acıpayam Ovası'nın Jeomorfolojisi. (Profesörlük Takdim Tezi), Konya, 1992.

6 1980 Akkuş, A., Devrez Çayı Vadisi'nin Jeomorfolojisi. K.T.Ü. Yay. No: 109 Trabzon, 1980.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 1998 Akkuş ,A., Akgöl-Ereğli ve Çevresinin Coğrafi Özellikleri, T.C. Orman Bakanlığı, 1998 
2 1991 Akkuş, A., Karaman Çevresinin Fiziki Coğrafyası. SÜAF Proje No: 91-83, Konya, 1991
3 1990 Akkuş, A., Eşen Çayı Vadisi'nin Fiziki Coğrafyası. SÜAF Proje No: 88-002. Konya, 1990. 

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 1999- 2000 1999- 2000 yılları arasında S.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlığı(V)
2 1997-1999 1997-1999 yılları arasında S.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı
3 1993-1995 1993-1995 yılları arasında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
4 1990-1993 1990-1993 yılları arasında S.Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
5 1982-2007 1982-2007 yılları arasında S.Ü. Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 -

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 INT100 Üniversite Hayatına Giriş Zorunlu1
2 SNF105 Uygarlık Tarihi Zorunlu2
3 SNF106 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu4
4 SNF108 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu3
5 SNF211 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu2
6 SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu3
7 SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu3
8 SNF404 Bilimin Tarihi ve Doğası Öğretimi Zorunlu2
9 SNF 107 GENEL COĞRAFYA Zorunlu2