HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Özlem ÜZÜMCÜ

Özlem ÜZÜMCÜ

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi
Doktora : Gaziantep Üniversitesi (devam)
Telefonu :
Odası :
E-Posta : ozlem.uzumcu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

1987 Gaziantep doğumludur. Evli ve bir çocuk annesidir. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programında 2010 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2014 yılında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilimdalında tamamlamıştır. Doktora eğitimine yine aynı alanda Gaziantep Üniversitesi’nde devam etmektedir. 

Araştırma Konuları

Eğitim teknolojilerinde program geliştirme, kodlama eğitimi,  karşılaştırmalı öğretim programları, Uluslararası Bakalorya programları. 

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2014 AVRUPA BİLGİSAYAR YETKİNLİK SERTİFİKASI(ECDL) İLE MYO BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Üzümcü Ö. (2016).Nitel Araştırma Yöntemine Sahip Tezlerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi,The Journal of Academic Social Science, ISSN: 2148-2489 32(4) s.327-340. 
2 2016 Ayyıldız E., Üzümcü Ö. (2016). An Alternative for International Education: International Baccalaureate Primary Years Programme (IBPYP). Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, ISSN: 2458-9128 2(1) s.64-73.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Öner G., Üzümcü Ö., Vural S. (2017).”The Effect Of Blended Learning On Self-Efficiency, Attitude and Reflective Thinking Skills Of Students Related To Computer”, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,  2017, Antalya.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2016  MERCY CORPS / MALUMAT tarafından desteklenen, “Türkiye’de Yaşayan Hassas Durumda Olan Suriyeli ve Türkiyeli Halkın Yerel Kaynaklara Erişimini Arttırmak, Maksimize Etmek”, Program Geliştirme Uzmanı, (Nisan-Temmuz 2016).
2 2016  HASAT-4 Eğitim Teknolojileri Ar-ge Proje Pazarı(28 Ekim2016) Etkinlik Sorumlusu

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2017 ·         Yükseköğretim Çalışmaları Derneği & Boğaziçi Üniversitesi, I. Uygulamalı Nitel Araştırma Çalıştayı(13 Mayıs 2017), Katılımcı
2 2016 ·         Özlem ÜZÜMCÜ, Making the PYP Happen in the Classroom (Cat.1) Certificate Of Attance, IB Professional Development (8 June 2016)

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF109 Bilgisayar Zorunlu3