HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Gülfem MUŞLU   KAYGISIZ

Gülfem MUŞLU KAYGISIZ

Dr. Ög. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi
Doktora : Marmara Üniversitesi
Telefonu : (342) 2118080-1402
Odası : 103
E-Posta : gulfem.muslu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde İlköğretim Fen Eğitimi üzerine yapmış olan Gülfem Muşlu Kaygısız, yüksek lisans ve doktorasını da yine aynı üniversitede Fen Eğitimi alanında tamamlamıştır.  Doktora çalışmasını “ilköğretim öğrencilerine bilimin doğasının öğretimi” üzerine yapmıştır.2012 yılından itibaren Hasan Kalyoncu Eğitim Fakültesi bünyesinde yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda yine 2012 yılından itibaren Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Araştırma Konuları

Bilimin doğası, bilim felsefesi, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri.

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2017 Aydın,M. (2017. Ortaöğretim Müdürlerinin Kendi Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretim    Liderliği Davranışlarının İncelenmesi (Gaziantep İlinde Bir Uygulama).  Hasan    Kalyoncu  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Benzer, E., Muşlu Kaygısız,G. (2017 ). Öğretmen Adaylarının Ortaokul Fen Deneylerini Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Tasarlama Düzeylerinin ve Tasarım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 386-409.

2 2013 Önen,F., Muşlu Kaygısız,G. (2013 ). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 6-8. Dönemler Arasındaki Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları ve Bu İnanca İlişkin Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13(4), 2435-2453.
3 2011 Kaygısız, G., Bağlıbel,M., Samancıoğlu,M.(2011). Computer Use of Science Teachers and Their Attitudes towards Computer Supported Teaching: A Sample from Turkey, TUSED.
4 2006 Muşlu,G.,Macaroğlu,A.(2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Süreç Kavramlarına İlişkin Algıları: Nitel Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.,6(1), 201-229.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2016
Muşlu Kaygısız, G., Sürmeli,H. (2016). Determination of the Differences Between Preservice Teachers’ And Pedagogical Formation Students’ Self Efficacy And Perspectives To Teaching Profession. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), May 19 - 22, 2016, Bodrum , Turkey. s.1132-1141.
2 2015 Benzer, E., Muşlu Kaygısız, G., Hıdıroğlu, M. (2015).  Evaluation on Prospective Science Teachers’ Experimental Design Related to Scientific Process Skills. IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020, İstanbul, 24-26 April 2015.,Turkey.s.54.
3 2015 Eren, C. D., Kaygısız, G. M. & Benzer, E. (2015). The Effect Of Research- Based Teachıng On Prospectıve Scıence Teachers’ Vıews On The Relationship Between Science And World Peace. International Conference for Academic Disciplines. Londra, İngiltere. International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934 : 08(05):161–162 (2015)
4 2013 Cavaş, B., Huyugüzel Cavaş, P., Muşlu Kaygısız, G., Sönmez, S. (2013). A TUBITAK Project on the Outdoor Education in Izmir Natural Life Park. IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020, Antalya, 31Oc-1Nov.2013., Turkey.
5 2013

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2010 Bağlıbel,M., Muşlu Kaygısız, G., Samancıoğlu,M.(2010). Okullar ile İl-İlçe Mili Eğitim Teşkilatları Arasındaki Problemlerin Tespiti, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1).
2 2010 Samancıoğlu. M., Bağlıbel, M., Summak, S., Muşlu Kaygısız, G.(2010). Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Stratejilerini Kullanma Düzeyleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4).

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2014 Muşlu Kaygısız,G., Öztuna Kaplan, A. (2014). Farklı Fakültelerden Üniversite Öğrencileri Gözünden Bilimin Doğasına Bakış ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. XI. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, 11-14 Eylül 2014.
2 2014 Öztuna Kaplan, A., Muşlu Kaygısız,G. (2014). Fen Öğrenmede ve Öğretmede Bilimin Doğasını Anlamanın Önemi Üzerine Öğretmen Adaylarının Tartışmaları ve Etkinlik Önerileri. XI. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, 11-14 Eylül 2014.
3 2012 Muşlu Kaygısız,G., Gürdal,A.(2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimin Doğasina İlişkin Görüşleri: Bilimin Doğasini Değerlendirme Ölçeği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul,12 – 14 Eylül 2012.
4 2005 Gürdal,A.,Muşlu,G.,Alemdar,A.,Sürmeli,H.,Parim,G,.(2005). Lisansüstü Fen Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunların    Akademik Çalışmalarına Etkileri[özet].M.Ü.E.B.E.II.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu,İstanbul, 26-28 Eylül 2005.
5 2005 Öztuna,A.,Muşlu,G.(2005).Aktif Öğrenme Sürecinde Öğrenci Merkezli Değerlendirme:Rubrik.İstek Vakfı Okulları 1. Fen Ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul, 5 Mart 2005.
6 2004 Macaroğlu, E.,Muşlu,G.,Kınık,A.(2004). Çocuk Gözüyle “Bilim” Ve “Bilim Adamı. M.Ü.A.E.F. VI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,İstanbul, 9-11 Eylül 2004.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2013 TÜBİTAK4004: YOBO’lar Doğal Yaşam Parkından Buluşuyor, Doğayı ve Hayvanları Öğreniyor,Uzman Personel(2013).
2 2013 Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar-İKA-Yürütücü
3 2010 Her Okula Bir Cep Sineması, SODES, Yürütücü.2010
4 2007 ‘Kan Verelim Can Katalım’ AB Gençlik Programları, Yürütücü, 2007

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2012 Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı    

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2014 TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF104 Genel Kimya Zorunlu4
2 SNF203 Genel Fizik Zorunlu2
3 SNF209 Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları I Zorunlu1
4 SNF213 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu3
5 SNF208 Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları II Zorunlu1
6 SNF214 Çevre Bilim ve Eğitimi Zorunlu2
7 SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Zorunlu3
8 SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Zorunlu3
9 SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu5
10 SNF408 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu5
11 SNF410 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu2
12 SNF103 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu2