Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Akif AKKUŞ
Dr. Ög. Üyesi Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Dr. Ög. Üyesi Zehra KILIÇ ÖZMEN
Dr. Ög. Üyesi Nuri Can AKSOY
Dr. Ög. Üyesi Burcu GÜRKAN
Öğretim Görevlisi Sakine HAKKOYMAZ
Öğretim Görevlisi Neşe UYGUN
Öğretim Görevlisi Özlem ÜZÜMCÜ
Araştırma Görevlisi F. Melike UÇAR
Araştırma Görevlisi Nurgül ÇAKMAK
Dr. Ög. Üyesi Nuri Can AKSOY

Akademik Geçmiş
Lisans : Matematik eğitimi
Yüksek Lisans : Matematik eğitimi
Doktora : Matematik eğitimi

Telefonu : 03422118080-1111
Odası : SFL304
E-Posta : ncan.aksoy@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı : ncaksoy
Nuri Can AKSOY
Kısa Özgeçmiş
1984 Ankara,  doğumludur. Lisans(2006), yüksek lisans(2010) ve doktora(2014) derecelerini matematik eğitimi programı alanında Gazi üniversitesinde tamamlamıştır. Bayburt Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinde çalıştıktan sonra hali hazırda Hasan Kalyoncu Üniversitesinde görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Araştırma Konuları
Öğretmen Yetiştirme,
Oyunla Öğretim,
Eğitsel Dijital Oyunlar,
Matematik Öğretiminde Değerlendirme,

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017-11
AKSOY NURI CAN,YAZLIK DERYA ÖZLEM (2017). Student Errors in Fractions and Possible Causes of These Errors. Journal of education and training studies, 5(11), 219-233., Doi: 10.11114/jets.v5i11.2679 (Yayın No: 3626761)
2 2017 ALTUN SOLMAZ DAMLA,AKSOY NURİ CAN (2017).  Computer-Assisted Mathematics Education Research in Turkey:The Content Analysis of 2005-2015 Period Theses.  Journal of Education and Practice, 8(24), 82-90. (Yayın No: 3580328)
3 2016 SARI MEHMET HAYRİ,AKSOY NURİ CAN (2016).  Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Kaygısı İle Öğretme Stilleri Tercihleri.  Journal of Turkish Studies, 11(Volume 11 Issue 3), 1953-1953., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9322 (Yayın No: 2683695)
4 2015 AKSOY NURİ CAN,ÇİNAR CENGİZ (2015).  EFFECTS OF DIGITAL GAME BASED MATHEMATICS TEACHING ON 6TH GRADES STUDENTS  ACHIEVEMENT AND MOTIVATION.  jedus, 3, 167-177. (Yayın No: 1734380)
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018-04-13 Aksoy, N. C., Gürkan B., Çakmak N. İlkokul Matematik Dersinde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı Bağlamında 2005 - 2018 Öğretim Programlarının Analizi . 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, USOS2018. Ankara.

 

2 2017-10
GÜRKAN BURCU,AKSOY NURI CAN (2017). Güncellenen ilkokul matematik ögretim programının
sınıf ögretmeni adaylarının görüslerine göre incelenmesi. The 5th International Congress on
Curriculum and Instruction (ICCI-2017) (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580433)

3 2017-10
KONUR KENAN,AKSOY NURI CAN,AKKAYA RECAI (2017). GEOMETRI ÖGRETIMINDE ARTTIRILMIS GERÇEKLIK ORTAM UYGULAMASININ KULLANIMINA ILISKIN ÖGRETMEN GÖRÜSLERI. uluslarası egitim teknolojileri sempozyumu (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3626372)

4 2017-10
AKSOY NURI CAN,GÜRKAN BURCU,KONUR KENAN (2017). TEKNOLOJI DESTEKLI ORTAOKUL MATEMATIK ÖGRETIM MATERYALLERININ ÖGRENCI, ÖGRETMEN VE ÖGRETIM DEGERI AÇISINDAN INCELENMESI. Uluslararası Egitim Teknolojileri Sempozyumu (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3626380)

5 2017 altıntaş kübra,ÇİNAR CENGİZ,AKSOY NURİ CAN (2017).  ORTAOKUL 7. SINIF  ÇEMBER-DAİRE VE ÇOKGENLER KONULARININ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN, ÖĞRENCİLERİN VAN HİELE GEOMETRİ DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ.  IV th International Eurasian EducationalResearch Congress (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511453)
6 2017 Taş esra,ÇİNAR CENGİZ,AKSOY NURİ CAN (2017).  GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ.  IV th International Eurasian EducationalResearch Congress (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511318)
7 2017 AKKAYA RECAİ,AKSOY NURİ CAN (2017).  Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Algılarının İncelenmesi.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511458)
8 2017 AKSOY NURİ CAN,YAZLIK DERYA ÖZLEM (2017).  Kesirler Konusunda Karşılaşılan Öğrenci Hataları ve Olası Nedenleri.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511456)
9 2016 AKSOY NURİ CAN,ÇAKIR SALİH (2016).  FONKSİYON GRAFİKLERİ ÇİZİMİNİN ÖĞRETİMİNDE FARKLI TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (/)(Yayın No:2817688)
10 2015 AKSOY NURİ CAN,GEDİK SOLMAZ DAMLA,ÇİNAR CENGİZ (2015).  GENEL MATEMATİK DERSİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ.  ııı. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY EDUCATION (/)(Yayın No:1558496)
11 2015 SARI MEHMET HAYRİ,AKSOY NURİ CAN (2015).  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ KAYGISI İLE ÖĞRETME STİLLERİARASINDAKİ İLİŞKİ.  14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1511954)
12 2012 KALELİ YILMAZ GÜL,AKSOY NURİ CAN,GÜVEN BÜLENT,ERTEM AKBAŞ ELİF (2012).  Dik Prizmalar Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli  Materyallerin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarılarına Etkisi.  I. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1511950)
13 2012 GÜREFE NEJLA,AKSOY NURİ CAN,ÇİNAR CENGİZ (2012).  Matematik Dersinin Excel ile Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri.  I. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1511948)
14 2012 ERTEM AKBAŞ ELİF,KALELİ YILMAZ GÜL,BAKİ ADNAN,AKSOY NURİ CAN (2012).  Limit Süreklilik Konusunun Öğretiminde Derive  Yazılımı Kullanılarak Oluşturula Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamına İlişkin Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Görüşleri.  I. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (/)(Yayın No:1511951)
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2016 MATEMATİKLE OYNUYORUZ  İLKOKULDA OYUN TABANLI MATEMATİK ÖĞRETİMİ (2016)., AKSOY NURİ CAN,  VİZE YAYINCILIK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 294, ISBN:9786059278119, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2871819)
2 2013 Eğitsel Dijital Oyunlar Kuram  Tasarım  Uygulama, Bölüm adı:(Eğitsel Dijital Oyunlarda Tasarım Süreci) (2013)., AKSOY NURİ CAN,  PEGEMAKADEMİ, Editör:Mehmet Akif OCAK, Basım sayısı:1, ISBN:9786053645153, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1511947)
3 2013 Eğitsel Dijital Oyunlar Kuram  Tasarım  Uygulama, Bölüm adı:(Dijital Oyunların Eğitsel Çıktılara Etkisi: Araştırma Kanıtları) (2013)., AKSOY NURİ CAN,  PEGEMAKADEMİ, Editör:Mehmet Akif OCAK, Basım sayısı:1, ISBN:9786053645153, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1511946)
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2013 AKSOY NURİ CAN,KALELİ YILMAZ GÜL (2011).  Kesirler Konusunda Uygulamanın Oyun Destekli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi .  Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 105-117. (Kontrol No: 1511945)
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Matematik Öğretiminde Ortaokul 6  Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitsel Dijital Oyun Geliştirilmesi ve Geliştirilen Oyunun Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 21/04/2016 - 21/01/2017 (ULUSAL) 
2 2016 VAN HİELE İkinci Düzeyde Yer Alan Öğrencilerin Üçüncü Düzeye Geçişlerini Sağlamaya Yönelik Bir Öğrenme Ortamı Tasarlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 26/02/2015 - 15/11/2016 (ULUSAL) 
3 2013 Genç Bilim İnsanları Yaparak  Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyorlar , TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 2013-2013 (ULUSAL) 
4 2012 Genç Bilim İnsanları Yaparak  Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyorlar , TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 2012-2012 (ULUSAL)
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2017-10-19 Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF101 Temel Matematik I Zorunlu2
2 SNF102 Temel Matematik II Zorunlu4