Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Akif AKKUŞ
Dr. Ög. Üyesi Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Dr. Ög. Üyesi Zehra KILIÇ ÖZMEN
Dr. Ög. Üyesi Nuri Can AKSOY
Dr. Ög. Üyesi Burcu GÜRKAN
Öğretim Görevlisi Sakine HAKKOYMAZ
Öğretim Görevlisi Neşe UYGUN
Öğretim Görevlisi Özlem ÜZÜMCÜ
Araştırma Görevlisi F. Melike UÇAR
Araştırma Görevlisi Nurgül ÇAKMAK
Dr. Ög. Üyesi Burcu GÜRKAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
Doktora : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim

Telefonu :
Odası :
E-Posta : burcu.gurkan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili : Gürkan Burcu
Facebook Profili :
Twitter Hesabı : grknburcu
Burcu GÜRKAN
Kısa Özgeçmiş
1983 Adana doğumludur. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazanmış ve 2002 yılında Eğitim Fakültesi dekanlığı tarafından akademik başarısı nedeniyle ödüllendirilmiştir. 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü yüksek onur derecesiyle bölüm birincisi olarak tamamladıktan sonra aynı yıl Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve tam puanla mezun olmuştur. 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı doktora programına başlamış ve tam puanla derslerini tamamlamıştır. Doktora eğitim sürecinde TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyeri olma hakkını almıştır. 2015 Aralık ayında doktorasını tamamlayan araştırmacı, 2017 yılından itibaren Hasan Kalyoncu Üniversite’sinde Dr.Öğr.Üyesi ünvanıyla akademik hayatına devam etmektedir. 
Araştırma Konuları
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Kavram Geliştirme

Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı
Öğretmen Eğitimi


Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2009 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olaylar: İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olayları Ele Alış Biçimlerinin Değerlendirilmesi
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015 Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kavramsal Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Bağlamsal Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Disiplinler Arası Öğretim Uygulamaları: Bir Durum Çalışması
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018 Aksoy, N. C., Gürkan, B., Çakmak, N. (2018).  İlkokul matematik dersinde disiplinler arası öğretim yaklaşımı bağlamında 2005 - 2018 öğretim programlarının analizi . 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (11-14 Nisan 2018). ANKARA, TÜRKİYE.
2 2018 Sönmez Boran, G., Gürkan, B., Aksoy, N. C. (2018). Paydaş görüşleri doğrultusunda Türkiye’deki öğretmen niteliklerinin belirlenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (18-22 Nisan 2018). ANTALYA, TÜRKİYE.
3 2018 Gürkan, B., Kanatlı Öztürk, F.  (2018).  İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin araştırmacı kimlikleri ve akademik yayın yapma eğilimlerinin betimlenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (18-22 Nisan 2018). ANTALYA, TÜRKİYE. 
4 2018 Gürkan, B., Aksoy, N. C., Çakmak, N. (2018).  Ortaokul öğrencilerinin disiplinler arası kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (27-30 Nisan 2018). NEVŞEHİR, TÜRKİYE.
5 2018 Kanatlı Öztürk, F., Gürkan, B. (2018).  Üstün yetenekli öğrencilerin bilim, sanat, estetik ve yaratıcılık kavramlarına yönelik metaforik algıları. 5. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, (4-6 Mayıs, 2018). GAZİANTEP, TÜRKİYE. 
6 2018 Kaygısız Muşlu, G., Gürkan, B., Akbaş, U. (2018). Bilimsel akıl yürütme testinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. 6. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, (5-8 Eylül 2018). Prizren, Kosova. 
7 2018 Gürkan, B. ve Doğanay, A.  (2017). " Orta öğretim sosyal bilimler öğretmenlerinin vatandaşlık algıları ve öğretim deneyimleri: bir olgu bilim çalışması” 6.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, (11-13 Ekim 2018). Kars, TÜRKİYE. 
8 2017 Gürkan, B. (2017). Çocukların “göç” ve “mülteci” kavramlarına ilişkin algıları: Bir metaforik analiz.” 7. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç, (17-19 Şubat 2017). SAMSUN, TÜRKİYE.
9 2017
Gürkan, B. ve Doğanay, A.  (2017). "Sınıf ögretmenleri ve adaylarının bireysel farklılıklara dayalı ögretimi tasarlama ve uygulama yeterlilik algılarının incelenmesi." 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, (26-28 Ekim 2017). Muğla, TÜRKİYE. 
10 2017
Gürkan, B. ve Aksoy, N.C.  (2017). "Güncellenen ilkokul matematik öğretim programının sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre incelenmesi" 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, (26-28 Ekim 2017). Muğla, TÜRKİYE. 
11 2017
Aksoy, N.C., Gürkan, B. ve Konur, K. (2017). "Teknoloji Destekli Ortaokul Matematik Öğretim materyallerinin öğrenci, öğretmen ve öğretim değeri açısından incelenmesi." I.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,(27-28 Ekim 2017). Sivas, TÜRKİYE.

12 2011 Karakuş, M., Gürkan, B., Dolapçıoğlu S.D., Çapar, M. (2011). “Aesthtetic creativity in teaching social studies.” The1st International Congress on Curriculum and Instruction, (October 05-08 2011). ESKİŞEHİR, TÜRKİYE.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Gürkan, B. ve Doğanay, A.(2016). Sosyal bilgiler dersinde kavramsal anlama becerilerinin geliştirilmesinde bağlamsal öğrenme yaklaşımına dayalı disiplinler arası öğretim uygulamalarının öğrenci performans ve görüşlerine göre değerlendirilmesi: Adana ilinde bir durum çalışması. Çukurova Araştırmaları Dergisi, I (2), 114-129.
2 2016

Gürkan, B. ve Doğanay, A. (2016). Sosyal bilgiler dersinde disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı analoji tekniği uygulamalarının kavram gelişimine etkisi: Bir durum çalışması. Turkish Studies, 11/19, 395-416.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2012 Karakuş, M., Dolapçıoğlu S.D., Gürkan, B., Karaduman B., Bolat Y. (2012).“Uygulama örnekleriyle disiplinler arası öğretim”, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (27-29 Eylül 2012). BOLU, TÜRKİYE.
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2010

2211-TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyerliği

2 2005 Sınıf Öğretmenliği Birincilik Başarı Belgesi
3 2002 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teşekkür Belgesi
12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1 2018 "AMOS Yapısal Eşitlik Modelleme Eğitimi" , BAŞKENT ÜNİ. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, ( 26-27 MAYIS 2018). Adana, Türkiye. 
2 2017 "TAIEX Workshop on Policies for Professional Development of Teachers"Ministry of National Education. (30-31 Ekim 2017). Ankara, TURKEY.  (Participant). 
 
3 2014 "TÜBİTAK 2237 Proje Süreç Eğitimi Katılım Sertifikası", Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Gaziantep, TÜRKİYE.
4 2013 "Eğitim Programları ve Öğretimden Yansımalar" , Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. Adana, TÜRKİYE.
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF111 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu2