Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Akif AKKUŞ
Dr. Ög. Üyesi Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Dr. Ög. Üyesi Zehra KILIÇ ÖZMEN
Dr. Ög. Üyesi Nuri Can AKSOY
Dr. Ög. Üyesi Burcu GÜRKAN
Öğretim Görevlisi Sakine HAKKOYMAZ
Öğretim Görevlisi Neşe UYGUN
Öğretim Görevlisi Özlem ÜZÜMCÜ
Araştırma Görevlisi F. Melike UÇAR
Araştırma Görevlisi Nurgül ÇAKMAK
Öğretim Görevlisi Neşe UYGUN

Akademik Geçmiş
Lisans : Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2007)
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2010)
Doktora : Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (2013-Devam ediyor)

Telefonu : 2118080 Dahili 1406
Odası : 106
E-Posta : nese.uygun@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Neşe UYGUN
Kısa Özgeçmiş
Kısa Özgeçmiş: 2007 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü onur listesine girerek üç yılda bitirdi. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümününün yüksek lisans programını tamamlayarak bilim uzmanı unvanını aldı. 2013 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği doktora programına kabul aldı ve halen eğitimine devam etmektedir. 2007 ve 2014 yılları arasında Ankara'da sınıf öğretmeni, kurum müdürü ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni unvanlarıyla çeşitli okullarda görev yaptı. 2014-2015'te Gaziantep'te bir vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılı itibariyle Hasan Kalyoncu Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
 
Araştırma Konuları

 İlkokul matematik öğretimi, kaynaştırma eğitimi, matematik öğrenme güçlüğü

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017-08-30 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (2017). Gifted Children in Dede Korkut Stories (Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi - Journal of  Education, Theory and Pratical Research. Volume:3  Issue: 2, (22-34).
2 2015 Koçbeker Eid, B. N. & Uygun, N. (2015). An Investigation of The Reasons Why Elementary Teachers Work in the Field of Special Education and Their Self-efficacy Beliefs [Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanında Çalışma Nedenleri ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi].International Journal of Early Childhood Education Research (EBSCO’da taranmaktadır). Volume:4 Issue: 8 (23-44).
3 2014 Uygun, N. and Tertemiz (Işık), N. (2014). Effects of Problem-Based Learning on Student Attitudes, Achievement and Retention of Learning in Math Course [Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutum, Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi]. Education and Science [Eğitim ve Bilim], Vol 39 (75-90).
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017-05-10 Saban, A., Eid-Koçbeker B. N. ve Uygun N. (8-11 Mayıs 2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisine İlişkin Zihinsel Algıları. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs.
2 2017-04-22 Uygun, N., Eid-Koçbeker B. N. ve Saban, A. (21-23 Nisan 2017). Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Akran Farkındalığının ve Kabulünün İncelenmesi. 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK 2017), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
3 2017-04-08 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (7-9 Nisan 2017). Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK), TÜZDEV- Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı, İstanbul.
4 2016 Koçbeker Eid, B. N., Uygun, N. ve Bağcı, M. (2016), A Document Analysis of Master’s Theses and Dissertations Written Between the Years of 2009 and 2015 Regarding Inclusive Education at First Level (Grades 1 to 4) of Primary Education in Turkey (2009-2015 Yılları Arasında Yazılan İlköğretim I. Kademede Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi), 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016), 11-14 May 2016, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
5 2015 Koçbeker Eid, B. N., Uygun, N. (21-23 Mayıs 2015). Sınıf Öğretmenliği Programındaki Özel Eğitim ve İlköğretimde Kaynaştırma Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Bartın Üniversitesi, Bartın.
6 2011 Uygun, N. & Tertemiz, N. (2011). “İlköğretim 5.sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutum, başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi” I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (05-08 Ekim), Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2017-05-12 Uygun, N., Baba, A. N., Çekirdek, E. ve Alagöz. E. (11-13 Mayıs 2017). Göçle Gelen Çocukların Yaşadıklarının Sosyokültürel Açısından İncelenmesi. 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
2 2014 Koçbeker Eid, B. N., Uygun, N. (29-31 Mayıs 2014). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanında Çalışma Nedenleri ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
3 2014 Saban, A., Tolğay, N., Uygun, N. ve Ulaşan, H. (29-31 Mayıs 2014). Öğretmenlerin Yoğun Olarak Yaşadıkları Duygular ve Onların Mesleğe İlişkin Etkileri. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
4 2013 Uygun, N. (23-25 Mayıs 2013). Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan İlkokul Öğrencilerine Empati Becerilerinin Kazandırılması. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. 
5 2009 Uygun, N. ve Dönmez, Ö. (21-23 Mayıs 2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Ahlaki Muhakeme Yaklaşımı ile Değer Öğretimi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
6 2009 Uygun, N. (21-23 Mayıs 2009). 1968, 2000 ve 2004-2005 Fen Programlarının Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. 
7 2008 Uygun, N. (13-15 Kasım 2008). Zihin Engelli Öğrencilerin Yaratıcılığının Geliştirilmesinde Görsel Öğelerin Kullanılması. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
8 2008 Uygun, N. ve Dönmez, Ö. (2-4 Mayıs 2008). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Bitişik Eğik El Yazısında El-Göz Koordinasyonu Sorunu. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2016 TÜBİTAK’ın ve Gaziantep Ticaret Odası’nın desteklediği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen “Eğitim Teknolojileri” temalı Ar-Ge Proje Pazarı (HASAT-4), “E-defter Kullan Ağacını Koru!” başlıklı proje ile katılımcı olunmuştur, (Ekim 2016). Proje, birincilik ödülü kazanmıştır.
2 2016 MERCY CORPS / MALUMAT tarafından desteklenen, “Türkiye’de Yaşayan Hassas Durumda Olan Suriyeli ve Türkiyeli Halkın Yerel Kaynaklara Erişimini Arttırmak, Maksimize Etmek”, Dil Tasarım Uzmanı, (Nisan-Temmuz 2016).
3 2015 TUBİTAK’ça desteklenen, “Göçmen Çocuklar İle Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 1003 Projesi, Bursiyer. (24 Ay)

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2015 Yayın Teşvik Ödülü (2015), TÜBİTAK tarafından SSCI’de taranan dergide yayımlanan makale için alınmıştır.
12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1 2015 Uygun, N. (2015). “Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirmede Bilimsel Proje Yazma Eğitimi”, Katılımcı, TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 16-18 Ekim 2015, Muğla.
2 2012 Uygun, N. (2012). “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı” (160 saat), Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 5-30 Mart 2012, Yalova.

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF111 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu4
2 SNF215 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu2
3 SNF217 Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu2
4 SNF206 Drama Zorunlu2
5 SNF314 Okul Deneyimi Zorunlu3
6 SNF316 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu2
7 SNF246 Medya Okuryazarlığı Seçmeli2